Search
Close this search box.

לימודים וקורסים

לימודי דתות

לימודי דתות: חקר ההיסטוריה, התרבות והחברה דרך הדת

מדע הדתות חוקר את ההיסטוריה, הפילוסופיה והפרקטיקות של דתות העולם. המאמר סוקר את התפתחות התחום, תחומי העיסוק, אפשרויות התעסוקה והלימודים המתקדמים, ומציג את חשיבות הידע על דתות להבנת העולם המודרני.

נגישות